Maatschappelijk verantwoord ondernemen

MVO is van vitaal belang voor ons bedrijf. We houden ons aan de hoogste normen op het gebied van ethisch gedrag, milieu-duurzaamheid etc.

Zakelijke en ethische gedragscode

Onze zakelijke gedragscode en ethiek stelt een hoge standaard t.a.v. gezondheid, veiligheid en milieu op de werkplek, mensenrechten, intimidatie en discriminatie, belangenconflicten en geschenken.

Meer specifiek:

 • Respectvolle en gelijke behandeling van alle leden van het personeelsbestand;
 • Ondersteuning en bescherming van internationale mensenrechten door o.a. een ethische werkplek te creëren voor alle leden van het personeelsbestand;
 • Geen kinderarbeid en buitensporig overwerk;
 • Uitgebreide maatregelen voor veilige en gezonde werkomstandigheden;
 • Ontwikkeling en gebruik van milieuvriendelijke technologieën en producten;
 • Maatregelen met betrekking tot efficiënt gebruik van hulpbronnen, verantwoorde afvalverwijdering en vooruitgang in de richting van duurzaamheid met circulariteit als ultiem doel;
 • Eerlijk zakelijk gedrag en eerlijke praktijken door het voorkomen van omkoping en andere oorzaken van corruptie;
 • Zakelijke praktijken die worden beheerst door integriteit, eerlijkheid, eerlijke omgang en volledige naleving van alle wettelijke vereisten;
 • Het loon dekt alle basisbehoeften en uitgaven van het personeel.

Onderwijs en arbeidsmarkt

Deze kernwaarden zijn tegenwoordig ook versleuteld in de opleidingen van onze sector waarin SLF Group haar rol neemt als adviseur, leverancier en/of stagebedrijf bij een lokaal ROC.

T.a.v. de arbeidsmarkt zoekt SLF Group nadrukkelijk ook doelgroepen op die op afstand van de markt zijn geraakt. Samenwerking met bijv. overheden re-integratie bureaus, beroepsopleidingen, als ook particuliere initiatieven zoals Jinc.nl vormen daarin een sleutelrol. We zijn met onze inzet in staat gebleken om medewerkers van deze categorie langdurig aan ons te binden d.m.v. vaste contracten die al vele jaren voortduren.

Duurzame energie en milieuzorg

SLF Group is beoordeeld te bestempelen als uiterst schoon bedrijf en heeft bijvoorbeeld geen milieuvergunning nodig, wat uniek is. Binnen SLF Group wordt dan ook op geen enkele wijze gewerkt met schadelijke stoffen.

Los van de officiële milieueisen neemt SLF Group intern diverse maatregelen om het milieu te ontlasten. Zo wordt er niet gewerkt met schadelijke materialen en wordt er gekozen voor producten die aan de RoHs norm voldoen. Overtollige apparatuur wordt binnen de wet Verwijdering Wit- en Bruingoed afgevoerd en gerecycled.

Ook op microniveau werken wij hieraan door bijvoorbeeld veel digitaal te communiceren en zo weinig mogelijk te printen, zelfs de facturatie geschiedt geheel digitaal. Toners worden gerecycled en ingeruild voor nieuwe. Afvalpapier wordt zo mogelijk gebruikt als kladpapier en uiteindelijk afgevoerd via een recyclingbedrijf. Verpakkingsmaterialen van apparatuur wordt vanuit de locatie mee teruggenomen en eveneens afgevoerd via recyclingbedrijven. Batterijen worden verzameld en afgevoerd via een recyclingbedrijf.

Op onze huidige bedrijfslocatie, waar we sinds april 2021 zijn gelegen, hebben we de stap gezet om het pand geheel gasloos te exploiteren. Dankzij 221 zonnepanelen draait ons bedrijfspand volledig op duurzame energie.

Bij de verbouwing van deze bedrijfslocatie in het eerste kwartaal van 2021 zijn de bij interne sloop vrijgekomen bouwmaterialen zoveel mogelijk hergebruikt in de interne nieuwbouw van de locatie. Oude gipswanden, houten profielen, enz, zijn hergebruikt als basismateriaal van de nieuwbouw. Alleen wat niet meer als constructiemateriaal gebruikt kon worden is vakkundig gescheiden afgevoerd.

Energieverbruik apparatuur

Wij selecteren apparaten die allen afkomstig zijn van gerenommeerde fabrikanten die vooroplopen in technologie. Hierbij is het ontwikkelen van energiezuinige apparatuur één van de pijlers. Cruciaal zijn bijvoorbeeld veelal de LED producten. Deze geven een energiebesparing van ongeveer 80 % t.o.v. conventionele producten t.o.v. de aloude halogeen-, beeldbuis- en plasma-producten.

Veiligheid

Binnen SLF Group is veiligheid een belangrijk onderwerp. Als bedrijf voldoen we aan een groot aantal eisen en vinden we dat niet anders dan normaal. Onze opdrachtgevers wensen een hoge mate aan veiligheid in de werkzaamheden die bij hen uitgevoerd worden. Daarnaast vinden wij als onderneming dat veilig werken een bescherming voor ons personeel is. Al onze materialen en gereedschappen zijn getest, waar nodig gekeurd en veilig bevonden (NEN3140). En onze medewerkers houden rekening met de eisen en richtlijnen met betrekking tot veiligheid, gezondheid en milieu.

Duurzaam ondernemen

SLF Group wil niet bewijzen dat wij duurzamer ondernemen dan onze concurrenten, maar aangeven dat wij daadwerkelijk bezig zijn met duurzaam en verantwoord ondernemen. Wij zullen steeds bij het inkopen van materialen en apparatuur keuzes maken om te bepalen of de leveranciers waar wij onze producten inkopen:

 • Milieuvriendelijke verpakkingsmaterialen gebruiken;
 • Bij het vervaardigen geen gebruik is gemaakt van kinderarbeid;
 • Voldoende aandacht besteden aan het energieverbruik van de producten.

Uiteraard is het onze verantwoordelijkheid dat wij onze producten zo goed mogelijk inkopen, zodat onze organisatie gezond en solvabel blijft. Hierdoor kunnen wij onze medewerkers goed belonen wat positief bijdraagt aan de werksfeer binnen onze organisatie. Kwaliteit van de organisatie en haar medewerkers draagt bij aan duurzaam ondernemen, kwaliteitszorg bij uitvoering en planning draagt bij aan efficiënte bedrijfsvoering. Geen onnodige belasting van het milieu door extra kilometers, door te bekijken of meerdere bezoeken in een rit kunnen worden uitgevoerd.

Om de kwaliteit te waarborgen worden onze medewerkers regelmatig getraind, wat wordt geborgd met een competentiematrix.

Onze klanten hebben uiteraard hun eigen verantwoordelijkheid op het gebied van duurzaam ondernemen. Samen met de klant zullen wij bij ieder project, dat door ons wordt uitgevoerd, bekijken dat in ieder geval de wettelijke norm op gebied van energieverbruik, veiligheid en milieu wordt gerealiseerd. Daarbij letten we op het gebruik van duurzame technologieën.

Kwaliteit van Onderwijs

SLF Group is al vanaf 2007 SBB (voorheen G.O.C.) een erkend leerbedrijf. Binnen onze firma is één functionaris (praktijkopleider) aangesteld en belast met de administratieve begeleiding van stagiaires uit onze sector. De technisch inhoudelijke begeleiding wordt verzorgd door ons voltallige personeel, maar gecoördineerd en gemonitord door deze praktijkopleider. Daardoor voelen stagiaires zich gezien en gehoord bij het zich verder ontplooien als ‘beginnend beroepsbeoefenaar’.

Onze verantwoordelijkheid t.b.v. het onderwijs dat binnen onze sector wordt ontplooid, nemen we zeer serieus. SLF Group was dan ook nauw betrokken bij de oprichting en het faciliteren van de opleidingengroep Kunst Theater en Media bij het toenmalige Arcus College (heden: Vista College). Onze firma had daarbij een adviserende rol t.a.v. de technische configuraties van deze opleidingen en werd tevens de aanbesteding gegund om te blijven dienen als ‘preferred supplier’ van Kunst Theater en Media.

Onze eigen praktijkopleider was tevens 11 jaar in dienst van deze opleidingengroep als mede-oprichter, docent, vakgroepleider en BPV-begeleider. Een ervaring die we binnen SLF Group meenemen bij het begeleiden van onze stagiaires.

Buiten de betrokkenheid in directe zin bij de beroepsspecifieke opleidingen, investeert SLF Group ook in de relatie met kinderen die de keuze voor hun beroep nog moeten maken. Door ons aan te sluiten bij JINC.nl belichten we onze sector bij groep 8 leerlingen in het basisonderwijs en onderbouwleerlingen van het middelbaar onderwijs. Op deze wijze komt men ook in contact met beroepen zoals de onze die niet als regulier en ‘logisch’ worden beschouwd. Iedereen wil wel politieman, bakker of lerares worden, maar evenemententechnicus?

Tevens ontwikkelt JINC projecten voor kinderen die vanuit hun milieu en/of omgeving een achterstand hebben tot goed onderwijs en de arbeidsmarkt. Voor ons een logische organisatie om te omarmen.

Ongelijkheid verminderen

Sinds de oprichting van het bedrijf betrekt SLF Group een deel van haar personeel bij doelgroepen die een afstand tot de arbeidsmarkt hebben of daarin ‘slechts’ beperkter kunnen functioneren. Wajong-medewerkers, medewerkers die begeleid wonen en evt. onder bewind staan. Medewerkers met verslavingsproblematiek of een thuissituatie die een actieve rol in de samenleving niet bevordert. Het komt binnen onze firma met regelmaat aan bod. We hebben daartoe structureel overleg met de jobcoaches, gemeenten en sociale instellingen. We zijn met onze inzet in staat gebleken om medewerkers van deze categorie langdurig aan ons te binden d.m.v. vaste contracten die al vele jaren voortduren.

Kwaliteitszorg & Milieuzorg

Kwaliteit, veiligheid, service, kennis & milieu staat bij de SLF Group hoog in het vaandel. Het succes van SLF Group berust op deze pijlers en is ook veelal waarom onze opdrachtgevers voor ons kiezen. Als onderneming met een klein team aan medewerkers zijn communicatielijnen zeer kort, hierdoor is de interne kwaliteitszorg zeer efficiënt en zit het versleuteld in onze DNA.

Ook op gebied van milieu is SLF Group zeer betrokken. Buitenom de juiste verwerking van de afvalstromen en het gebruik van energiezuinige vervoersmiddelen zijn er ook binnen de onderneming continue verbeteringen op gebied van milieu. Kortom een beter Milieu begint bij jezelf.

Beste gebruikers, deze site bewaart cookies op uw computer.
Het doel is om uw ervaring op onze website te verbeteren en u tegelijkertijd meer gepersonaliseerde diensten aan te bieden. Cookies worden ook gebruikt voor het personaliseren van advertenties. Als u meer informatie wilt over de cookies die wij gebruiken, raadpleeg dan ons Privacybeleid. Door cookies te accepteren, stemt u in met het gebruik ervan. U kunt de instellingen van de cookies ook aanpassen. Als u weigert, worden uw gegevens niet bijgehouden wanneer u deze site bezoekt. Er wordt slechts één cookie gebruikt in uw browser om uw voorkeur dat u niet gevolgd wilt worden te onthouden.
Cookie-instelling bewerken